Project Description

Jesenná škola: Učitelia proti dezinformáciam

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku v dňoch 26. – 28. októbra 2018 v Banskej Štiavnici zorganizoval už druhý ročník vzdelávacieho podujatia s názvom “Jesenná škola: Učitelia proti dezinformáciám”, na ktorom spolupracuje s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, nadáciou Friedrich Ebert Stiftung a NATO PDD.

Hlavným cieľom projektu je posilnenie odolnosti Slovenskej republiky voči hybridným hrozbám – dezinformáciám, propagande a falošným správam, ktoré predstavujú novodobý spoločenský fenomén a zároveň bezpečnostnú hrozbu. Projekt usiluje o rozvoj spôsobilostí a posilnenie vedomostí stredoškolských pedagógov, ktorí následne posilňujú kritické myslenie študentov a zabraňujú ďalšiemu šíreniu dezinformácií či radikalizácii spoločnosti.

V rámci projektu sa v dňoch 26. až 28. októbra 2018 v Banskej Štiavnici uskutočnila už druhá jesenná škola, počas ktorej poprední slovenskí aktivisti a odborníci na prednáškach, workshopoch a tréningoch oboznámili vybraných učiteľov s problematikou dezinformácií a propagandy na Slovensku. Tento rok sa podujatie presúva na stredné Slovensko.

Súčasťou projektu je aj publikácia zborníka, ktorý je distribuovaný elektronicky aj v tlačenej podobe na stredné školy.

ZBORNÍK Učitelia proti dezinformáciám 2017

FOTOGALÉRIA Učitelia proti dezinformáciám 2017

FOTOGALÉRIA Učitelia proti dezinformáciám 2018

REGISTRÁCIA NA JESENNÚ ŠKOLU 2019 bude otvorená v septembri 2019.

Za obsah projektu je zodpovedný výlučne Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku.

SÚVISIACE PROJEKTY