Project Description

Voľby sú mimoriadne dôležitým procesom každej demokracie. S voľbami je, samozrejme, neodmysliteľne spojená predvolebná kampaň. Popri televíznych debatách, bilbordoch, letákoch a priamych stretnutiach s voličmi dnes zohrávajú dôležitú úlohu aj sociálne siete.

Náš projekt sleduje, opisuje a analyzuje komunikáciu kandidátok a kandidátov na ich facebookových profiloch. Tím analytičiek a analytikov denne vyhodnocuje najvirálnejšie príspevky z hľadiska obsahu, témy či emočného zafarbenia. Sledujeme aj používané formáty, zdroje, počet interakcií či zmazané komentáre.

Venujeme sa doterajšiemu priebehu kampane globálne cez počty interakcií, komunikované témy, emocionalitu príspevkov a počty zmazaných komentárov. Budeme sa aj hlbšie venovať obsahu príspevkov jednotlivých kandidátov a kandidátiek.

PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY

VŠETKY PROJEKTY