Project Description

 

Letná škola: Mladí proti extrémizmu a radikalizmu

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku v spolupráci s NATO PDD a Nadáciou Friedricha Ebert Stiftung zorganizoval už tretí ročník podujatia “Letná škola: Mladí proti extrémizmu a radikalizmu”.

Hlavným cieľom projektu je rozvoj tolerancie medzi dospievajúcou mládežou. Projekt je reakciou na narastajúci výskyt prejavov diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a iných prejavov intolerancie medzi čoraz mladšou populáciou, pričom tento fenomén sa nevyhýba ani stredným, či dokonca základným školám.

V rámci projektu sa v dňoch 21. až 23. júna 2019 v Banskej Bystrici uskutočnila letná škola, počas ktorej poprední slovenskí aktivisti a odborníci na prednáškach a workshopoch oboznámili mladých študentov s problematikou extrémizmu a radikalizmu na Slovensku.

Prihlášky na štvrtý ročník sa otvoria v apríli 2020.

PUBLIKOVANÉ ZBORNÍKY

ZBORNÍK “Mladí proti extrémizmu a radikalizmu” (2017)

ZBORNÍK “Mladí proti extrémizmu a radikalizmu II.” (2018)

GALÉRIA

Letná škola: Mladí proti extrémizmu a radikalizmu (2017)  + GALÉRIA

Letná škola: Mladí proti extrémizmu a radikalizmu (2018)  + GALÉRIA

Letná škola: Mladí proti extrémizmu a radikalizmu (2019) + GALÉRIA

SÚVISIACE PROJEKTY