Project Description

 Učitelia proti dezinformáciám 

 

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku od roku 2017 organizuje vzdelávacie semináre pre stredoškolských pedagógov z celého Slovenska. Projekt sa uskutočňuje na celoslovenskej úrovni, ale pripravujeme aj regionálne jednodňové podujatia. Hlavným cieľom projektu je posilnenie odolnosti Slovenskej republiky voči hybridným hrozbám – dezinformáciám, propagande a falošným správam, ktoré predstavujú novodobý spoločenský fenomén a zároveň bezpečnostnú hrozbu. Projekt usiluje o rozvoj spôsobilostí a posilnenie vedomostí stredoškolských pedagógov, ktorí následne posilňujú kritické myslenie študentov a zabraňujú ďalšiemu šíreniu dezinformácií či radikalizácii spoločnosti.

Súčasťou projektu je aj publikácia zborníka, ktorý je distribuovaný elektronicky aj v tlačenej podobe na stredné školy.

ZBORNÍK Učitelia proti dezinformáciám 2017

ZBORNÍK Učitelia proti dezinformáciám 2018

Vďaka podpore našich partnerov sa uskutočnili následovné projekty:

Jesenná škola: Učitelia proti dezinformáciám 2017

Jesenná škola: Učitelia proti dezinformáciám 2018

Zimná škola: Učitelia proti dezinformáciám 2019

Jesenná škola: Učitelia proti dezinformáciám v BSK.

Jesenná škola: Učitelia proti dezinformáciám 2019

Za obsah projektu je zodpovedný výlučne Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku.

VŠETKY PROJEKTY