SSPI spustilo projekt “ZaBEZPEČ si vedomosti”

logo zabezpec (1)

SSPI v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR spustilo projekt „ZaBEZPEČ si vedomosti“. Do konca roka 2016 vytvoria slovenskí odborníci sériu pútavých a odborných textov, ktoré ponúknu verejnosti aktuálne a zaujímavé informácie o globálnej a európskej bezpečnosti.

Celkovo pripravujeme osem študijných textov, ktoré podnietia záujem mladej generácie o bezpečnostné témy a objasnia im výzvy, ktorým Slovenská republika čelí ako členský štát EÚ a NATO. Čitatelia tak získajú prehľad o vývoji globálnej bezpečnosti a  lepšiu orientáciu v tejto problematike. Materiály budú voľné dostupné na internete, vďaka čomu ich bude môcť využiť široká verejnosť.

Ambíciou projektu je poskytnúť študentom, ale aj širokej verejnosti možnosť získať základné znalosti o tejto problematike, a to aj bez potreby študovania odborných vedeckých článkov v cudzom jazyku a bez zložitého procesu vyhľadávania dôveryhodných informácií, ktoré množstvo mladých ľudí odrádzajú od snahy o prehĺbenie znalostí v otázkach aktuálnych bezpečnostných výziev. Projekt poskytne teoretický základ o bezpečnosti a prehľad súčasnej situácie, čo môže slúžiť ako motivácia pre ďalšie skúmanie tejto problematiky.

SÚVISIACE PROJEKTY