SSPI spustilo projekt “Spoločne o obrane a bezpečnosti” 

fc_share_sspi_3

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku v spolupráci s Ministerstvom obrany SR spustil projekt pod názvom Spoločne o obrane a bezpečnosti.

Hlavným cieľom projektu je prispieť k tvorbe bezpečnostnej a obrannej politiky na nadchádzajúce volebné obdobie, formovanie progresívnych myšlienok a odporúčaní pre konanie aktérov na vládnej úrovni. Projekt má taktiež za cieľ prispieť k vytvoreniu širokého, celospoločenského konsenzu v oblasti priorít pre bezpečnosť.
V rámci projektu sa v apríli 2016 uskutočnilo trojdňové pracovné stretnutie v Beladiciach. Na stretnutí diskutovali zástupcovia vlády SR, poslanci Národnej rady SR, ale aj predstavitelia mimovládneho sektora, akademickej obce a súkromného sektora.

Súčasťou projektu je aj publikácia odporúčaní pre bezpečnostnú a obrannú politiku štátu a článkov v národných médiách.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. Za obsah tohto dokumentu je zodpovedný výlučne Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku.

logo MOSR

SÚVISIACE PROJEKTY