Projekt CyberEXP pokračuje v Budapešti

Po tom čo sme úspešne dokončili aktivity v Prahe, sme sa s projektom CyberEXP presunuli ďalej do Budapešti, kde sme zorganizovali dve prednášky a workshopy. Obe prednášky sa odohrali na Corvinus University v Budapest (Fővám tér 8., 1093)

Prvá prednáška sa odohrala 8. decembra a viedol ju István Virágvölgyi. Okrem diskusie o základných informáciach o kybernetickom priestore a jeho aktéroch, sa študenti výrazne zaujímali o tom ako kybernetický priestor mení podstatu audiovizuálnych materiálov a to najmä v kontaxte dezinformačných operácií, ktoré sú stále častejšie smerované aj na oblasť krajín V4. Počas prednášky boli priblížené viaceré spôsoby ako sa chrániť vo virtuálnom priestore, ale aj ako identifikovať nepravdivé a zavádzajúce informácie kolujúce internetom.

Druhá prednáška, kde bol prednášajúcim Botond Feledy, senior fellow našej partnerskej organizácie CEID a asistujúcim profesorom na PPKE University. Jeho prednáška bola tématicky podobná, pričom bola viac zameraná na dezinformačné kampane a kybernetické hrozby. Študenti diskutovali o stratégiach, ktoré štáty EU zaujali v kybernetickom priestore a ako berú do úvahy kybernetické hrozby a informačné operácie.

Niekoľko dní na to, 12. decembra sa uskutočnili aj dva workshopy so študentmi, ktorí mali priamo záujem o prekrytie problematiky kybernetickej bezpečnosti a medzinárodných vzťahov. Workshop tak simuloval situáciu po kybernetickom útoku kde jednotliví študenti zastávali rolu dvoch nezávislých štátov – jedného ako obete sofistikovaného útoku a druhého ako hlavného podozrivého zo spáchania tohto útoku.

Študenti tak získali skúsenosť pri simulácii možného scénara z reálneho života, pri ktorom mohli využiť len veľmi obmedzené množstvo “prostriedkov” ako takúto situáciu vyriešiť a ako dokázať kto za týmto útokom stál. Prvý z nich sa konal na Pazmany university a bol nasledovaný workshopom na Jesuit Collegeneskôr v ten deň.

GALLERY

RELATED PROJECTS