Bezpečnosť v krajinách V4

 

 

 

Ako môžu krajiny V4 prispieť k budovaniu európskej bezpečnosti? Tejto aktuálnej téme sa venovala konferencia na Varšavskej Univerzite, ktorú v spolupráci s Varšavským inštitútom organizoval aj náš inštitút. Z panelových diskusií konferencie bol spracovaný report, ktorý zachytáva analýzy a stanoviská zúčastnených odborníkov a expertov.

Na podujatí sa stretli desiatky expertov zo štátnych aj mimovládnych inštitúcií prevažne z krajín V4, okrem iných Evropské hodnoty (Česká republika), Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku, Századvég škola politických vied (Maďarsko), ako aj experti z Varšavského inštitútu.

NA STIAHNUTIE

 

 

 

 

 

 

SÚVISIACE PROJEKTY