Project Description

Zahraničná politika SR – priority a nové výzvy po ukončení slovenského predsedníctva Rady EÚ

Cieľom projektu, ktorý SSPI realizoval v druhej polovici roka 2017, bolo prostredníctvom interaktívnych verejno-vzdelávacích podujatí viesť priamu diskusiu o záujmoch a prioritách Slovenskej republiky v  oblasti zahraničnej a bezpečnostnej  politiky so stredoškolskou mládežou v regiónoch  Slovenska.

V posledných rokoch dochádza k zásadným zmenám medzinárodnej a bezpečnostnej štruktúry vo svete, čo so sebou nesie aj spochybňovanie dnešného usporiadania medzinárodného poriadku a práva. Sprievodným javom týchto zmien je aj šírenie dezinformácii a poloprávd, ktoré spochybňujú elementárne pravidlá fungovania medzinárodných inštitúcií, ako aj ich poslania. To má za následok spochybňovanie aj slovenských štátnych inštitúcii a s tým spojené zahraničnopolitické priority a bezpečnostné ukotvenie Slovenskej republiky v euroatlantických štruktúrach.

Ambíciou projektu bolo poskytnúť študentom, ale aj širokej verejnosti, možnosť získať základné znalosti o zahraničnej a bezpečnostnej politike Slovenskej republiky, a to aj bez potreby študovania odborných vedeckých článkov v cudzom jazyku a bez zložitého procesu vyhľadávania dôveryhodných informácií, ktoré množstvo mladých ľudí odrádzajú od snahy o prehĺbenie znalostí v otázkach aktuálnych bezpečnostných výziev.

Okrem diskusii a prednášok na stredných školách boli spracované aj študijné texty, ktoré sú rozčlenené do viacerých oblastí tak, aby reflektovali súčasnú medzinárodno–bezpečnostnú situáciu a aktuálne témy európskej a globálnej bezpečnosti. Súhrnne vyšli v zborníku “ZaBEZPEČ si vedomosti II.”, ktorý je voľným pokračovaním rovnomenného zborníka z januára 2017.

Obsah zborníka:

• Globálna stratégia EÚ a jej implikácie
• Budovanie spoločnej bezpečnosti a obrany EÚ
• Bezpečnostné hrozby pre Slovenskú republiku
• Zvyšovanie výdavkov na obranu – potrebné alebo prehnané?
• Kybernetické hrozby a ich vplyv na bezpečnosť v SR
• Extrémizmus v Európe a na Slovensku
• Dôvody posilňovania kolektívnej obrany a rozmiestňovanie jednotiek na východe Aliancie
• Operácie medzinárodného krízového manažmentu

Projekt bol realizovaný v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

NA STIAHNUTIE

 

 

SÚVISIACE PROJEKTY