Spoločne o bezpečnosti a obrane 2018: závery a odporúčania

SSPI v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, NATO PDD a nadáciou Friedrich Ebert Stiftung vydáva odporúčania a závery, ktoré vyplynuli z diskusie počas podujatia “Spoločne o bezpečnosti a obrane 2018”.

Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 12. – 13. apríla 2018 v Parkhoteli Tartuf v Beladiciach za účasti viac ako 75 popredných predstaviteľov akademickej obce, neziskových organizácií, uniformovaných zložiek, štátnej správy vrátane vysokých diplomatov, predstaviteľov politických strán vrátane poslancov NR SR, ako aj súkromného sektora.

Veríme, že závery a odporúčania, ktoré zazneli na konferencii, napomôžu v ďalšom skvalitňovaní a posilňovaní bezpečnosti a obrany Slovenskej republiky.

Viac informácii o projekte Spoločne o bezpečnosti a obrane TU.

NA STIAHNUTIE

 

SÚVISIACE PROJEKTY