Project Description

Zimná škola: Učitelia proti dezinformáciám

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku v spolupráci s Britskou ambasádou v Bratislave organizoval v dňoch 22.  24. marca 2019 v Banskej Bystrici v poradí už tretí vzdelávací seminár pre učiteľov s názvom “Zimná škola: Učitelia proti dezinformáciám”, ktorý nadväzuje na projekt Jesenná škola: Učitelia proti dezinformáciám.

Zimná škola je zameraná na oboznámenie stredoškolských pedagógov so súčasnými hybridnými hrozbami, akými sú dezinformácie, propaganda či falošné správy. Projekt usiluje o rozvoj spôsobilostí a posilnenie vedomostí stredoškolských pedagógov, ktorí následne posilňujú kritické myslenie študentov a zabraňujú ďalšiemu šíreniu dezinformácií či radikalizácii spoločnosti.

Počas projektu Zimná škola – Učitelia proti dezinformáciám oboznámili poprední slovenskí aktivisti a odborníci na prednáškach, workshopoch a tréningoch vybraných učiteľov s problematikou dezinformácií a propagandy na Slovensku.

ZBORNÍK Učitelia proti dezinformáciám 2018.

ZBORNÍK Učitelia proti dezinformáciám 2017. 

FOTOGALÉRIA Učitelia proti dezinformáciám 2019.

Za obsah projektu je zodpovedný výlučne Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku.