Project Description

Zimná škola: Učitelia proti dezinformáciam

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku v spolupráci s Britskou ambasádou v Bratislave organizuje v dňoch 22.  24. marca 2019 v Banskej Bystrici v poradí už tretí vzdelávací seminár pre učiteľov s názvom “Zimná škola: Učitelia proti dezinformáciám”, ktorý nadväzuje na projekt Jesenná škola: Učitelia proti dezinformáciám.

Zimná škola je zameraná na oboznámenie stredoškolských pedagógov so súčasnými hybridnými hrozbami, akými sú dezinformácie, propaganda či falošné správy. Projekt usiluje o rozvoj spôsobilostí a posilnenie vedomostí stredoškolských pedagógov, ktorí následne posilňujú kritické myslenie študentov a zabraňujú ďalšiemu šíreniu dezinformácií či radikalizácii spoločnosti.

REGISTRÁCIA NA ZIMNÚ ŠKOLU 2019 je otvorená do 1. marca 2019 (piatok).

Všetky potrebné dokumenty súvisiace s projektom sú k dispozícii pod článkom.

ZBORNÍK Učitelia proti dezinformáciám 2018.

ZBORNÍK Učitelia proti dezinformáciám 2017

Za obsah projektu je zodpovedný výlučne Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku.