Project Description

ZaBEZPEČ si vedomosti 

SSPI v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR realizovalo projekt „ZaBEZPEČ si vedomosti“. V priebehu roka 2016 vytvorili slovenskí odborníci sériu pútavých a odborných textov, ktoré ponúkli verejnosti aktuálne a zaujímavé informácie o globálnej a európskej bezpečnosti.

Celkovo vzniklo osem študijných textov, ktorých cieľom bolo podnietiť záujem mladej generácie o bezpečnostné témy a objasniť im výzvy, ktorým Slovenská republika čelí ako členský štát EÚ a NATO. Čitatelia tak získali prehľad o vývoji globálnej bezpečnosti a  lepšiu orientáciu v tejto problematike. Materiály sú voľné dostupné na internete, vďaka čomu ich môže využívať široká verejnosť.

Ambíciou projektu bolo poskytnúť študentom, ale aj širokej verejnosti možnosť získať základné znalosti o tejto problematike, a to aj bez potreby študovania odborných vedeckých článkov v cudzom jazyku a bez zložitého procesu vyhľadávania dôveryhodných informácií, ktoré množstvo mladých ľudí odrádzajú od snahy o prehĺbenie znalostí v otázkach aktuálnych bezpečnostných výziev. Projekt poskytol teoretický základ o bezpečnosti a prehľad súčasnej situácie, čo môže slúžiť ako motivácia pre ďalšie skúmanie tejto problematiky.

Jednotlivé študijné texty vydalo SSPI aj ako ucelenú učebnicu pod názvom “Zabezpeč si vedomosti” (stiahnuť).

Publikované texty:

 “Čo je to bezpečnosť?”

 “Tradičné hrozby a ich význam v súčasnosti”

“Nové hrozby”

“Kybernetická bezpečnosť”

“Terorizmus”

“Medzinárodné organizácie a bezpečnosť – Európska únia”

“Informačná vojna a propaganda”

“Medzinárodné organizácie a bezpečnosť – NATO a OSN”

SÚVISIACE PROJEKTY