Project Description

Spoločne o bezpečnosti a obrane

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku v dňoch 11. – 12. apríla 2019 úspešne zorganizoval v poradí už štvrtú výročnú konferenciu slovenskej bezpečnostnej a obrannej komunity pod názvom „Spoločne o bezpečnosti a obrane“,

Cieľom diskusií v Beladiciach pri Nitre bolo prediskutovať prebiehajúcu modernizáciu a jej dopad na stav Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Osobitná pozornosť bola venovaná aj inováciám v obranných spôsobilostiach vo svete a v Slovenskej republike, ako aj téme strategickej komunikácie #WeAreEU a #WeAreNATO a jej prínosu pre verejnosť.

Konferencie sa zúčastnilo viac ako 75 popredných predstaviteľov akademickej obce, neziskových organizácií, uniformovaných zložiek, vysokých predstaviteľov štátnej správy vrátane diplomatov, predstaviteľov politických strán vrátane poslancov NR SR, ako aj súkromného sektora.

S hlavným prejavom vystúpili minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák, ako aj dvojnásobný predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda, dnes prezident think-tanku the Wilfried Martens Centre for European Studies, ktorí sa vo svojich prejavoch venovali úskaliam a prioritám pri presadzovaní zahraničnopolitického smerovania Slovenskej republiky. Zhodne pripomenuli, že neutralita nie je riešením pre Slovensko.

Minister Miroslav Lajčák vo svojom vystúpení zdôraznil aj význam partnerstva krajín Severoatlantickej aliancie z oboch brehov Atlantiku, pričom vyzdvihol najmä politiku otvorených dverí NATO, vďaka ktorej bude možné pričleniť do elitného bezpečnostno-politického klubu aj Macedónsko.

Prezident Mikuláš Dzurinda upozornil, že Európa nezažíva práve najlepšie časy, pretože je rozdelená, častokrát ťažko hľadá konsenzus a aj preto sa k moci dostávajú populisti a extrémisti. Podľa Mikuláša Dzurindu Európa opätovne potrebuje víziu, ktorá bude dostatočne atraktívna pre jej členov. Riešenie vníma v budovaní federalizácie Európskej únie, vrátane odvahy začať s budovaním Európskeho obranného piliera s cieľom vybudovať Európsku armádu. Účastníkom pripomenul slová bývalého amerického prezidenta Busha z roku 1989, „Let Europe be whole and free“. Budúcnosť vidí v Európe ako súčasti geopolitického globálneho trojuholníka, kde miesto prirodzene popri Spojených štátoch a Číne bude patriť tretej najbohatšej Európe.

Pozvanie medzi inými prijali aj štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky František Ružička, štátny tajomník Ministerstva obrany Slovenskej republiky Róbert Ondrejcsák, ako aj generálny riaditeľ sekcie kybernetickej a informačnej bezpečnosti z Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Jan Majtan, ktorí úvodnými príhovormi jasne preukázali vôľu a záujem viesť úzky dialóg s bezpečnostnou komunitou o tak závažných témach, ktoré ovplyvňujú budovanie bezpečnosti Slovenskej republiky a jej euroatlantického ukotvenia.

Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Nadáciou Friedrich Ebert Stiftung, NATO PDD a Združením bezpečnostného a obranného priemyslu SR.

Veríme, že závery a odporúčania, ktoré zazneli na konferencii napomôžu v ďalšom skvalitňovaní a posilňovaní bezpečnosti a obrany Slovenskej republiky.

SÚVISIACE PROJEKTY