Project Description

Slovensko vo vzťahu k novej kybernetickej realite

Cieľom projektu bolo spracovanie odporúčaní pre vytvorenie efektívnejšej koordinácie národných inštitucionálnych elementov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a obrany. Snahou bolo taktiež prispieť k lepšiemu prepojeniu expertov štátneho a súkromného sektora s ambíciou vytvorenia kooperatívnejšieho prostredia. Výsledkom projektu je spracovanie štúdie s konkrétnymi odporúčaniami. Štúdiu si môžete prečítať tu.

SÚVISIACE PROJEKTY