Project Description

Silnejšia obrana

Cieľom projektu je analýza možností zvyšovania obranných spôsobilostí Slovenskej republiky, zlepšovanie procesov dlhodobého plánovania, rozpočtovania a modernizácie. Zahŕňa dlhodobé a systematické aktivity vo forme čiastkových projektov so zameraním na rôzne oblasti spôsobilostí a finančné pokrytie ich rozvoja.

V rámci projektu bola publikovaná štúdia o stave vrtuľníkového letectva na Slovenku, ktorá nesie názov „Budúcnosť vrtuľníkového letectva na Slovensku: možnosti, alternatívy odporúčania“. Prečítať si ju môžete na tomto mieste.

SÚVISIACE PROJEKTY