Project Description

„Nenaleť: dezinfo a extrém“ (E-Learning)

 

Projekt umožní vytvorenie online e-learningového kurzu „Nenaleť: dezinfo a extrém“; pre študentov a ich pedagógov, ktorý bude zameraný na boj proti novodobým hrozbám – šíreniu dezinformácií a falošných správ a nárastu extrémizmu a radikalizmu medzi čoraz mladšou
populáciou.

Kurz vytvorí nástroj na dovzdelanie mládeže v problematike extrémizmu a radikalizmu, ktoré priamo súvisia s ochranou ľudských práv a slobôd všetkých menšín. Posilní tiež kritické myslenie študentov, pretože práve nekritické preberanie podsúvaných informácií a absencia overovania správ vytvára živnú pôdu pre extrémistov a radikálov.

Aktivity projektu majú vzdelávací charakter. Výstupom je vzdelávací nástroj, ktorý bude voľne dostupný na internete nielen mládeži, pedagógom ale aj širokej verejnosti. Pedagógovia ho budú môcť využiť v rámci vzdelávacieho procesu.

Kurz pokryje nasledujúce oblasti:

– extrémizmus a radikalizmus
– alternatívne verzus tradičné média, šírenie dezinformácií – rozvoj kritického myslenia

VŠETKY PROJEKTY