Project Description

Jesenná škola: Učitelia proti dezinformáciam

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku spolu s Wilfried Martens Centre for European Studies v dňoch 26. – 28. októbra 2018 v Banskej Štiavnici zorganizoval už druhý ročník vzdelávacieho podujatia s názvom “Jesenná škola: Učitelia proti dezinformáciám”. Na projekte tiež spolupracuje s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, nadáciou Friedrich Ebert Stiftung a NATO PDD.

Hlavným cieľom projektu je posilnenie odolnosti Slovenskej republiky voči hybridným hrozbám – dezinformáciám, propagande a falošným správam, ktoré predstavujú novodobý spoločenský fenomén a zároveň bezpečnostnú hrozbu. Projekt usiluje o rozvoj spôsobilostí a posilnenie vedomostí stredoškolských pedagógov, ktorí následne posilňujú kritické myslenie študentov a zabraňujú ďalšiemu šíreniu dezinformácií či radikalizácii spoločnosti.

V rámci projektu sa v dňoch 26. až 28. októbra 2018 v Banskej Štiavnici uskutočnila už druhá jesenná škola, počas ktorej poprední slovenskí aktivisti a odborníci na prednáškach, workshopoch a tréningoch oboznámili vybraných učiteľov s problematikou dezinformácií a propagandy na Slovensku.

Súčasťou projektu je aj publikácia zborníka, ktorý je distribuovaný elektronicky aj v tlačenej podobe na stredné školy.

ZBORNÍK Učitelia proti dezinformáciám 2018.

ZBORNÍK Učitelia proti dezinformáciám 2017

FOTOGALÉRIA Učitelia proti dezinformáciám 2017

FOTOGALÉRIA Učitelia proti dezinformáciám 2018

REGISTRÁCIA NA JESENNÚ ŠKOLU 2019 bude otvorená v septembri 2019.

Za obsah projektu je zodpovedný výlučne Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku.

SÚVISIACE PROJEKTY