Project Description

CyberEXP

Kybernetické útoky nie sú mierené iba na štáty a spoločnosti ale predstavujú vysoké riziko aj pre bežných ľudí. Napriek tomu, väčšina ľudí má nedostatočné znalosti o existujícuch rizikách, ktorým sú vystavení v kyberpriestore. V súčasnosti patria medzi skupiny, ktoré sú častým terčom kybernetických zločincov študenti. Tí patria medzi najaktívnejších používateľov internetu a rôznych online služieb, zatiaľ čo ich povedomie o existujúcich hrozbách je veľmi obmedzené. Títo študenti však v budúcnosti budú zastávať rôzne pozície v štátnej správe, spoločnostiach a od ich skúseností, návykov a správania sa online môže závisieť bezpečnosť celej inštitúcie.

Projekt CyberEXP sa tak prostredníctvom niekoľkých univerzitných prednášok, vedených expertmi na kybernetickú bezpečnosť, snaží vniesť túto tématiku do povedomia študentov a ukázať im aké hrozby na nich čakajú v kybernetickom priestore. Študenti budú mať taktiež možnosť zúčastniť sa workshopov, ktoré budú tieto prednášky sprevádzať, počas ktorých môžu získať nové skúsenosti z krízového manažmentu kybernetických incidentov.

Projekt je realizovaný v partnerstve s Kosciuszko Institute, Českým inštitútom manažérov informačnej bezpečnosti a Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy. Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Višehradského fondu.

Prvá prednáška v rámci tohto projektu sa uskutočnila 23 októbra na akademickej pôde Univerzity Komenského v Bratislave. Ďalšou zastávkou bude Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

SÚVISIACE PROJEKTY