Project Description

Bezpečný a silný: V4 goes cyber

Prostredníctvom výskumu, analýzy a verejných diskusií s cieľom generovania odporúčaní pre ďalšie kroky sa projekt zameriava na zlepšenie koordinácie prístupov krajín Vyšehradskej skupiny a ich efektivity v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Cieľom je tiež v spolupráci s partnerskými organizáciami z Českej republiky, Poľska a Maďarska posilniť schopnosti V4 prispievať k tvorbe politiky v tejto oblasti na úrovni Európskej únie a NATO. Počas realizácie projektu v mesiacoch január až december 2016 sa uskutočnia študijné cesty a diskusie na vysokých školách v Bratislave, Budapešti, Prahe a Varšave.

21-23. marca sa v Bratislave uskutočnila prvá časť projektu, kde sa experti z krajín V4 stretli so zástupcami viacerých slovenských inštitúcií. V rámci týchto stretnutí sa uskutočnila i prednáška na Univerzite Komenského v Bratislave.

Ďalšia séria stretnutí sa uskutočnila 4-6. apríla v Prahe. V rámci týchto stretnutí účastníci navštívili okrem niekoľkých inštitúcií i tréningové centrum Cybergym a diskutovali spolu so študentmi Metropolitní univerzity v Prahe.

Budapešť bola už tretím hlavným mestom kam sa projekt presunul. V dňoch 18-20. mája sa učastníci stretli s reprezentantmi vládneho ako i mimovládneho sektoru, ako i študentmi Corvinus University of Budapest.

Dňa 14. júna 2016 sa vo Varšave uskutočnila štvrtá a zároveň posledná študijná cesta v rámci projektu. Experti absolvovali stretnutie so zástupcami Národného bezpečnostného úradu, debaty na Ministerstve pre administratívu a digitalizáciu a v Nadácii Casimíra Pulaského.

Projekt je realizovaný s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu.

Partneri projektu:

Česká republika: Prague Security Studies Institute

Poľsko: Casimir Pulaski Foundation

Maďarsko: Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy

SÚVISIACE PROJEKTY