KTO SME?

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku je nezávislá mimovládna organizácia, ktorá spája expertov na otázky bezpečnostnej a obrannej politiky z vládnych, mimovládnych, súkromných a akademických inštitúcií. Zameriava sa na výskum a analýzu aktuálnych bezpečnostných výziev s ambíciou zvyšovať o nich celkové povedomie verejnosti. Je zakladateľom prvého slovenského portálu venovaného kybernetickej bezpečnosti CyberSec.sk a prevádzkuje webstránku Antipropaganda.sk, ktorá sa zameriava na odhaľovanie mýtov o zahraničnej a bezpečnostnej politike.

NÁŠ TÍM

MONIKA MASARIKOVÁ
MONIKA MASARIKOVÁRiaditeľka SSPI a Riaditeľka programu Vnútorná bezpečnosť
JURAJ KRÚPA
JURAJ KRÚPARiaditeľ programu Bezpečnosť a obrana
JAROSLAV NAĎ
JAROSLAV NAĎSpoluzakladateľ SSPI
MARIAN MAJER
MARIAN MAJERSpoluzakladateľ SSPI
IGOR ŠENKARČIN
IGOR ŠENKARČINExterný partner programu Kybernetická bezpečnosť
MILICA KOPČOKOVÁ
MILICA KOPČOKOVÁProjektová spolupracovníčka
KATARÍNA PÁNISOVÁ
KATARÍNA PÁNISOVÁProjektová spolupracovníčka
BIBIANA REISENAUEROVÁ
BIBIANA REISENAUEROVÁStážistka
MAROŠ KIRŇÁK
MAROŠ KIRŇÁKAssociate fellow
JAKUB JANDA
JAKUB JANDAProjektový spolupracovník