Monika Masariková, riaditeľka SSPI

Monika Masariková je riaditeľkou a spoluzakladateľkou Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI).  Predtým pôsobila na Ministerstve vnútra SR, kde mala na starosti rozvojové projekty v oblasti vnútornej bezpečnosti. V rokoch 2008 až 2013 pracovala v Centre pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA). V rokoch 2011 až 2014 tiež pôsobila ako poradkyňa predsedu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Monika absolvovala magisterské štúdium v programe európske štúdiá a medzinárodné vzťahy na Univerzite Komenského v Bratislave a Univerzite v Coimbre v Portugalsku. Je absolventkou doktorandského štúdia na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, kde v júli 2018 získala titul PhD. Jej výskum je zameraný na hybridné hrozby.

Juraj Krúpa, projektový spolupracovník

Juraj Krúpa pôsobil na Ministerstve obrany SR, kde nadobudol skúsenosti s obrannou politikou, krízovým manažmentom, ako aj s bilaterálnymi a multilaterálnymi vzťahmi. V rokoch 2013-2016 pôsobil na Stálej delegácii SR pri NATO. Je držiteľom titulu PhDr. z medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Absolvoval Program on Advance Terrorism Studies na George C. Marshall Center for Security Studies v Garmisch-Partenkirchene, v Nemecku, ako aj Program o bezpečnosti v ázijsko-pacifickom priestore na Univerzite národnej obrany v Pekingu. Hovorí plynule anglicky, nemecky a francúzsky.

Jaroslav Naď, spoluzakladateľ SSPI

Jaroslav Naď pôsobil ako riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI) do novembra 2018. Predtým (2014-2015) pracoval v Inštitúte pre stredoeurópsku politiku (CEPI) ako analytik programu bezpečnostnej a obrannej politiky a súčasne ako zástupca riaditeľa organizácie Globsec, ktorej bola CEPI súčasťou. V rokoch 2003-2013 pôsobil na rôznych pozíciách na Ministerstve obrany SR, vrátane funkcie generálneho riaditeľa sekcie obrannej politiky, medzinárodných vzťahov a legislatívy s dohľadom nad tvorbou strategických dokumentov a plánov, legislatívnych aktivít ministerstva a zahraničnými aktivitami rezortu a neskôr funkcie vedúceho sekcie obrany Stálej delegácie SR pri NATO. Pred pôsobením v rezorte obrany bol Jaroslav aktívny v rámci mimovládnych organizácií Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku a Euroatlantické centrum. Absolvoval magisterské a rigorózne štúdium na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, ako aj špecializované vzdelávanie v rámci Centra pre bezpečnostné štúdie George C. Marshall v Garmisch-Partenkirchene v Nemecku a na European Security and Defence College v Bruseli. Jaroslav je študentom doktorandského štúdia na Akadémii ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

Marian Majer, spoluzakladateľ SSPI, projektový spolupracovník

Marian Majer je spoluzakladateľom portálu Cybersec.sk a Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI), ktorý portál prevádzkuje. Aktuálne pôsobí ako riaditeľ kancelárie a poradca štátneho tajomníka na Ministerstve obrany SR. SSPI viedol v rokoch 2015-2016. Predtým dva roky pôsobil v Inštitúte pre stredoeurópsku politiku (CEPI), kde viedol program pre bezpečnostnú a obrannú politiku a v rokoch 2012-2014 bol výskumným pracovníkom Centra pre európske a severoatlantické vzťahy. V rokoch 2004-2012 pôsobil na rôznych pozíciách na Ministerstve obrany SR, vrátane funkcie generálneho riaditeľa sekcie obrannej politiky, medzinárodných vzťahov a legislatívy (2012) a sekcie kontroly-inšpekcie ministra obrany (2010-2011). Profesionálnu kariéru odštartoval ako novinár v televízii TA3 (2001) a denníku SME (2002-2004), kde pracoval ako redaktor zahraničného spravodajstva. Marian vyštudoval históriu a politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde neskôr získal titul PhD. v odbore teória politiky. Absolvoval tiež niekoľko zahraničných študijných pobytov v Nemecku, Taliansku a Veľkej Británii. V súčasnosti pôsobí aj ako prednášajúci na katedre politológie FIF UK v Bratislave.

Viliam Kaliňák, šéfredaktor portálu Cybersec.sk

Viliam pôsobí v rámci portálu Cybersec.sk od roku 2018. V apríli 2019 sa stal jeho šéfredaktorom. Špecializuje sa na témy medzinárodnej kyberkriminality. Zároveň študuje dvojodbor Medzinárodné vzťahy a Bezpečnostné a strategické štúdia na Masarykovej univerzite v Brne. Viliam spolupracoval s viacerými think-tankami, vrátane Globsecu, Stratpolu či organizácie Evropské hodnoty. Aktívne ovláda anglický jazyk, pasívne španielčinu a ukrajinčinu.

Petra Rendková, projektová spolupracovníčka 

Petra je interná doktorandka Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Vo svojom výskume sa prioritne orientuje na oblasť extrémizmu a krízového riadenia vo verejnej správe. Je autorkou odborných a vedeckých článkov z mnohých oblastí politológie. Počas štúdia organizovala odborné diskusie po slovenských vysokých školách na tému vzdelávania na Slovensku a nárastu extrémizmu medzi mladými. V SSPI má aktuálne na starosti projekt: “Nenaleť: dezinfo a extrém (e-learning)”, ktorý umožní vytvorenie online e-learningového kurzu „Nenaleť: dezinfo a extrém“; pre študentov a ich pedagógov. Od roku 2017 je členkou projektového tímu KEGA č. 003TnUAD-4/2018, ktorý sa venuje inovácii metodických listov pre učiteľov občianskej náuky z pohľadu potreby prevencie prejavov extrémizmu a výchovy k demokratickému občianstvu.

 

Peter Köles, šéfredaktor portálu Antipropaganda.sk

Peter Köles dva roky pôsobil na Oddelení strategickej komunikácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, kde sa venoval predovšetkým realizácii komunikačného programu #WeAreNATO, monitoringu sociálnych sietí a identifikácii dezinformácií šíriacich sa v online priestore. Peter v minulosti absolvoval stáže na politickej sekcii Veľvyslanectva SR vo Washingtone, v kancelárii poslancov Národnej rady SR a taktiež spolupracoval s mimovládnymi organizáciami SSPI a Globsec. V roku 2018 ukončil bakalárske štúdium v odboroch medzinárodné vzťahy a bezpečnostné a strategické štúdiá na Masarykovej Univerzite v Brne, kde pokračuje v štúdiu na magisterskom stupni. Hovorí po anglicky a rusky, ovláda základy španielčiny. 

Vladimír Pavešic, projektový spolupracovník

Vladimír Pavešic je spolupracovníkom Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI) od roku 2019. Od roku 2006 sa venuje problematike obrannej a bezpečnostnej politiky . V súčasnosti prispieva aj článkami na portál Antipropaganda.sk. Magisterské štúdium v odbore politológia absolvoval na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave v roku 2011. Vo svojich prácach sa venoval problematike terorizmu a zahraničnej politike v regióne Blízkeho východu. Pred pôsobením v SSPI pracoval v oblasti Automotive na rôznych technicko-odborných pozíciách týkajúcich sa zabezpečenia kvality a neskôr aj v oblasti personálneho rozvoja zamestnancov. Hovorí po anglicky a nemecky.