Spoločne o bezpečnosti a obrane

 

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku v dňoch 12. – 13. apríla 2018 úspešne zorganizoval v poradí už tretiu výročnú konferenciu slovenskej bezpečnostnej a obrannej komunity pod názvom „Spoločne o bezpečnosti a obrane“, ktorej sa zúčastnil značný počet významných hostí.

S hlavným prejavom vystúpil predseda vlády SR Peter Pellegrini, ktorý označil za priority svojej vlády bezpečnosť a obranu. “Bezpečnosť občanov a štátu je nevyhnutná nielen pre stabilitu štátu, ale aj pre dynamický ekonomický a sociálny rozvoj, a preto patria medzi priority vlády v nasledujúcom období”, uviedol. V súvislosti s pripravovanou modernizáciou Ozbrojených síl Slovenskej republiky potvrdil, že vláda SR pod jeho vedením zapojí útvar Ministerstva financií Slovenskej republiky Hodnota za peniaze do spracovania analýzy výhodnosti ponúk pri jednotlivých projektoch. Na záver predseda vlády SR Peter Pellegrini vyzdvihol potrebnosť organizovania podobných podujatí, ktoré prinášajú otvorenú diskusiu medzi jednotlivými aktérmi bezpečnostnej komunity.

Cieľom diskusií v Beladiciach pri Nitre bolo prediskutovať dosiahnuté výsledky plnenia  programového vyhlásenia vlády SR v polovici volebného obdobia v oblasti bezpečnosti a obrany, ako aj aktuálny stav modernizácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Osobitná pozornosť bola tiež venovaná problematike kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky. Poprední experti diskutovali aj na tému strategickej komunikácie #WeAreNATO s cieľom priniesť túto tému bližšie verejnosti.

Konferencie sa zúčastnilo viac ako 75 popredných predstaviteľov akademickej obce, neziskových organizácií, uniformovaných zložiek, štátnej správy vrátane vysokých diplomatov, predstaviteľov politických strán vrátane poslancov NR SR, ako aj súkromného sektora. Pozvanie medzi inými prijali aj štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok, štátny tajomník Ministerstva obrany Slovenskej republiky Róbert Ondrejcsák, ako aj generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie z Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Martina Slabejová, ktorí úvodnými príhovormi jasne preukázali vôľu a záujem viesť úzky dialóg s bezpečnostnou komunitou o tak závažných témach, ktoré ovplyvňujú budovanie bezpečnosti Slovenskej republiky a jej euroatlantického ukotvenia. Veríme, že závery a odporúčania, ktoré zazneli na konferencii napomôžu v ďalšom skvalitňovaní a posilňovaní bezpečnosti a obrany Slovenskej republiky.

Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Nadáciou Friedrich Ebert Stiftung, NATO PDD a Združením bezpečnostného a obranného priemyslu SR.

SÚVISIACE PROJEKTY