Proti extrémizmu a radikalizmu pomôže bojovať nový zborník pre študentov

 

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku vydal novú publikáciu s názvom Mladí proti extrémizmu a radikalizmu II.. Jedná sa o zborník zostavený z prednášok, ktoré prebiehali v rámci projektu Letná škola: Mladí proti extrémizmu a radikalizmu 2018. Publikácia bude slúžiť ako učebná pomôcka a bude distribuovaná na stredné školy. Voľne nadväzuje na zborník Mladí proti extrémizmu a radikalizmu I., ktorý SSPI vydal v septemberi 2017.

Hlavným cieľom projektu bol rozvoj tolerancie medzi dospievajúcou mládežou. Projekt je reakciou na narastajúci výskyt prejavov diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a iných prejavov intolerancie medzi čoraz mladšou populáciou, pričom tento fenomén sa nevyhýba ani stredným, či dokonca základným školám. Projekt bol realizovaný s podporou Ministerstva spravodlivosti SR, Nadácie Fridrich Ebert Stiftung a Nadácie Friedrich Ebert Stiftung,

Obsah zborníka:

Cyberhate a dezinformačná scéna (Irena Bihariová)

Migrácia – mýty a skutočnosť (Zuzana Vatráľová)

Ľavicoví extrémizmus (Daniel Šmihula)

Kritické myslenie v dobe smartfónov (Ondrej Gažovič)

Mýty o Európskej únii a NATO (Monika Masariková)

NA STIAHNUTIE

SÚVISIACE PROJEKTY