Nová publikácia: Učitelia proti dezinformáciám

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku vydal novú publikáciu s názvom Učitelia proti dezinformáciám. Jedná sa o súbor prednášok, ktoré prebiehali v rámci projektu Jesenná škola: Učitelia proti dezinformáciám. Publikácia bude slúžiť ako učebná pomôcka a bude distribuovaná na stredné školy.

Hlavným cieľom projektu je posilnenie odolnosti Slovenskej republiky voči hybridným hrozbám – dezinformáciám, propagande a falošným správam, ktoré predstavujú novodobý spoločenský fenomén a zároveň bezpečnostnú hrozbu. Projekt usiluje o rozvoj spôsobilostí a posilnenie vedomostí stredoškolských pedagógov, ktorí následne posilňujú kritické myslenie študentov a zabraňujú ďalšiemu šíreniu dezinformácií či radikalizácii spoločnosti.

Projekt bol realizovaný s podporou Ministerstva zahraničných vecí SR, Nadácie Fridrich Ebert Stiftung a NATO PDD.

OBSAH ZBORNÍKA:

  • Prečo sa tak darí falošným správam na internete (Ján Markoš)
  • Extrémizmus, radikalizmus, propaganda (Juraj Smatana)
  • Mýty o Európskej únii a NATO (Monika Masariková)
  • Kritické myslenie – praktické postrehy k výučbe na školách (Ondrej Gažovič)
  • Médiá a radikalizácia. Úloha médií v spoločnosti (Miroslava Kernová)

NA STIAHNUTIE

 

SÚVISIACE PROJEKTY