CyberEXP prednáška na FSS MUNI v Brne

V rámci projektu CyberEXP, ktorý je organizovaný v spolupráci s Vyšehradským fodnom sa uskutočnila ďalšia prednáška na tému kybernetickej bezpečnosti. 28 februára o 18:45 sa na pôde FSS MUNI, prezentoval Ing. Jan Dienstbier, ktorý je viceprezidentom Českého Inštitútu manažérov informačnej bezpečnosti. Hlavnou témou bolo podobne ako pri ostatných prednáškach v rámci tohto projektu najmä predstavenie základných faktov o kybernetickom priestore, a taktiež hlavných aktérov a hrozieb vo virtuálnom priestore.

SÚVISIACE PROJEKTY

GALÉRIA