Projekt CyberEXP pokračuje v Poľsku

CyberEXP sa pomaly blíži k svojmu koncu. Poslednou krajinou, ktorú sme s projektom navštívili je Poľsko. Vo Varšave sme spolu s našimi partnermi z Kosciuzsko Institut a za finančnej podpory Vyšehradského fondu zorganizovali ďalšie dve podujatia – prednášku a workshop.

Deň sa začal workshopom kde menší počet študentov, ktorí sa prihlásili práve pre záujem o oblasť kybernetickej bezpečnosti a medzinárodných vzťahov stál pred simulovanou situáciou. V tejto simulácii prebrali rolu dvoch nezávislých štátov, z ktorých sa jedna stala obeťou masívneho kybernetického útoku a druhá je z tohto útoku podozrivá. Workshop ukázal odhodlanie študentov a taktiež ich chápanie medzinárodnej situácie. Na druhej strane ukázal limitované prostriedky, ktorými pri skúmaní a dokazovaní kybenretických útokov majú štáty k dispozícii.

Po workshope sa prišiel väčší počet študentov pozrieť na prednášku o základoch kybernetickej bezpečnosti, ktorú viedol

During the day, students have the possibility to experience a lecture on the topic of cybersecurity led by Cdr. Wiesław Goździewicz  Právny poradca, NATO Joint Force Training Centre v Bydgoszcz, ktorý zároveň pôsobí ako analytik v  Kosciuszko Institute. Počas niekoľkohodinovej prednášky sa okrem základov a rád ako sa správať v kybernetickom priestore, preniesla diskusia k témam akými sú kybernetická vojna.

RELATED PROJECTS

GALLERY