Komentár: Prečo je česká tajná služba otvorenejšia verejnosti ako slovenská?

 

Kým česká tajná služba o bezpečnostných hrozbách otvorene informuje, naša ich zbytočne tají.

Bezpečnostná informačná služba (BIS) Českej republiky zverejnila neutajovanú verziu výročnej správy za rok 2016, ktorú pravidelne predkladá parlamentu a verejnosti. Ponúka v nej celkový prehľad a hodnotenie hrozieb pre Českú republiku, ktorých charakteristika a forma sú si aj vzhľadom na národné záujmy a geografickú blízkosť so Slovenskou republikou veľmi podobné.

Na rozdiel od správy BIS Slovenská informačná služba podobný prehľad hrozieb pre Slovensko  verejnosti neposkytuje. Zatiaľ sa napriek svetovým trendom zverejňovania drží tradície utajovania a uzavretosti pred verejnosťou.

SIS síce zverejňuje neutajovanú časť, ale … POKRAČOVANIE KOMENTÁRA TU.

SÚVISIACE PROJEKTY