KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

cybersec-screen

Program sa zameriava na posilnenie debaty o otázkach kybernetickej bezpečnosti na národnej i medzinárodnej úrovni. Prostredníctvom početných partnerstiev má ambíciu spájať slovenské politické, korporátne a expertné elity a prehlbovať tak ich vzájomný dialóg. Na to využíva prvý slovenský portál pre kybernetickú bezpečnosť CyberSec.sk, ktorý slúži ako platforma pre zdieľanie inak fragmentovaných informácií v danej oblasti. Navštívte portál CyberSec.sk

PROJEKTY

ĽUDIA

VILIAM KALIŇÁKŠéfredaktor portálu Cybersec.sk