V Banskej Bystrici sa uskutočnil výročný tretí ročník Letnej školy: Mladí proti extrémizmu a radikalizmu

 

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku s podporou Nadácie Friedrich Ebert StiftungNATO PDD zorganizoval v dňoch 21.-23. júna 2019 v Banskej Bystrici výročný tretí ročník Letnej školy: Mladí proti extrémizmu a radikalizmu.

Prednášok a tréningov sa zúčastnilo takmer 25 študentov zo stredných škôl z celého Slovenska, ktorí sa zamerali na narastajúci extrémizmus a radikalizmus v našej spoločnosti.

Trojdňové podujatie otvorila riaditeľka Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku Monika Masariková a Natália Kancelová z Friedrich-Ebert-Stiftung.

Po slávnostnom otvorení nasledovala prvá prednáška od Tomáša Nociara, odborníka na pravicový extrémizmus a radikalizmus s názvom “Súčasná pravica ako hlavný zdroj radikalizácie v Európe”.

Druhý deň sa začal prednáškou na tému „Prečo ľuďom hrabe? (Dezinformácie, Hoaxy a Propaganda)“  od stand-up komika a scénaristu Jána Gorduliča. Študenti sa dozvedeli o najčastejších hoaxoch v dnešnej spoločnosti.

Po prednáškach nasledovali prvé tréningy. Tréning “Kritické myslenie” odviedol Ondrej Schütz, lektor kritického myslenia, ktorý si vo svojom workshope  pre študentov pripravil praktické cvičenia. Účastníci sa tak naučili kriticky premýšľať a dozvedeli sa, ako si overovať informácie.

Poobedný tréning viedla Irena Bihariová – právnička zaoberajúca sa extrémizmom a rasizmom. Tréning “Prejavy extrémizmu a boj proti nemu” oboznámil študentov s problematikou narastajúceho extrémizmu voči rómskym menšinám.

O tom, aké sú v súčasnosti najrozšírenejšie mýty predovšetkým o Európskej únii, o Severoatlantickej aliancii a o našom členstve v nich, hovoril na záver letnej školy vo svojej prednáške „Mýty o Európskej únii a NATO“  Jaroslav Naď, odborník na obranu a bezpečnosť. Po prednáške sa rozprúdila debata o aktuálnych rozšírených mýtoch a prečo nie sú pravdivé.

Študenti si po absolvovaní letnej školy domov odniesli certifikáty a navrhli vytvorenie spoločnej online platformy, kde by si spoločne mohli vymieňať svoje poznatky a skúsenosti aj po skončení letnej školy.

FOTOGALÉRIA

SÚVISIACE PROJEKTY