Spoločne o bezpečnosti a obrane

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku 7. – 8. apríla 2017 úspešne zorganizoval druhú výročnú konferenciu slovenskej bezpečnostnej a obrannej komunity pod názvom „Spoločne o bezpečnosti a obrane“.

Témou diskusií v Beladiciach pri Nitre boli výzvy a hrozby, ktorým v súčasnosti čelí Slovenská republika v rámci zmeneného bezpečnostného prostredia a ako sú Ozbrojené sily Slovenskej republiky schopné prevziať náročné úlohy, ktoré sú na nich kladené aj v kontexte ich pripravovanej modernizácie s cieľom identifikovať z toho vyplývajúce úskalia, výzvy a príležitosti. Osobitná pozornosť bola venovaná tiež téme kybernetickej bezpečnosti a budovaniu kybernetických spôsobilostí v podmienkach Slovenskej republiky. Jednou z najaktuálnejších hrozieb, ktorým čelí Slovenská republika je narastajúci extrémizmus, radikalizácia a propaganda. Poprední experti diskutovali na tému absencie strategickej komunikácie pre oblasti bezpečnosti a obrany, čo má za následok spochybňovanie zahraničnopolitickej orientácie Slovenskej republiky.

Konferencie sa zúčastnilo viac ako 50 popredných predstaviteľov akademickej obce, neziskových organizácií, štátnej správy vrátane vysokých diplomatov, predstaviteľov politických strán vrátane poslancov NR SR, ako aj súkromného sektora. Pozvanie medzi inými prijali aj náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky gen. Milan Maxim, čím preukázal jasnú vôľu Ozbrojených síl SR komunikovať s bezpečnostnou komunitou či Róbert Ondrejcsák, štátny tajomník Ministerstva obrany SR. Veríme, že závery a odporúčania, ktoré zazneli na konferencii napomôžu v ďalšom skvalitňovaní a posilňovaní bezpečnosti a obrany Slovenskej republiky.

FOTOGALÉRIA

SÚVISIACE PROJEKTY