„Spoločne o bezpečnosti a obrane“ v Beladiciach

IMG_0044

Slovenský Inštitút pre bezpečnostnú politiku zorganizoval prvé výročné stretnutie bezpečnostnej a obrannej komunity pod názvom „Spoločne o bezpečnosti a obrane“, ktoré sa konalo v Park Hoteli Tartuf v Beladiciach 22. – 24. apríla.

Do Beladíc prišli diskutovať zástupcovia vlády SR, poslanci NR SR, ale aj predstavitelia mimovládneho sektora, akademickej obce a súkromného sektora. Podujatie otvoril slávnostným príhovorom minister obrany SR Peter Gajdoš, v ktorom oboznámil prítomných o prioritách rezortu obrany pre nadchádzajúce volebné obdobie. Minister pomenoval tri kľúčové priority, ktorými sú zvýšenie obranyschopnosti Slovenskej republiky, transformácia ozbrojených síl s dôrazom na cielenú a dlhodobo udržateľnú modernizáciu výzbroje a techniky, skvalitnenie rozvoja pripravenosti ľudských zdrojov.

Cieľom podujatia bolo prispieť k vytvoreniu širokého, celospoločenského konsenzu v oblasti priorít pre bezpečnosť a obranu a zároveň podieľať sa na tvorbe bezpečnostnej a obrannej politiky. Pozvanie naň prijali aj štátny tajomník Ministerstva obrany SR Ivan Máčovský a štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. Za obsah tohto dokumentu je zodpovedný výlučne Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku.

logo MOSR

FOTOGALÉRIA

SÚVISIACE PROJEKTY