Slovensko vo vzťahu k novej realite kybernetickej bezpečnosti
analýza SSPI

Paper-Cyber

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku (SSPI) prichádza s odporúčaniami na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti Slovenska. Navrhuje posilniť kontrolu dodržiavanie platnej legislatívy, vyjasnenie názvoslovia a kompetencií, aj posilňovanie kapacít.

Prvý policy paper SSPI s názvom “Slovensko vo vzťahu k novej realite kybernetickej bezpečnosti  ponúka analýzu strategického a inštitucionálneho rámca a aktuálnych výziev národnej politiky kybernetickej bezpečnosti. Zároveň navrhuje konkrétne kroky na zlepšenie politiky v oblasti kybernetickej bezpečnosti na Slovensku.

Analýza vznikla v rámci rovnomenného projektu podporeného v dotačnom programe Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

NA STIAHNUTIE

Paper-Cyber

SÚVISIACE PROJEKTY