Secure and Strong : V4 goes cyber – Praha

praha v2

V dňoch 04.04-06.04. sa v Prahe uskutočnila druhá časť projektu organizovaného Slovenským inštitútom pre bezpečnostnú politiku v spolupráci s Prague Security Studies Institute– “Secure and Strong: V4 goes cyber”. Po Bratislave sa projekt presunul do Prahy, kde skupina expertov z krajín Vyšehradskej skupiny absolvovala sériu stretnutí s relevantnými odborníkmi na kybernetickú bezpečnosť v Českej republike. Počas prvého dňa analytici navštívili spoločnosť CyberGym Europe, ktorá je tréningovou arénou pre praktické vzdelávanie. Nasledujúci deň sa začal stretnutím s reprezentantmi zodpovednými za kybernetickú bezpečnosť Ministerstva vnútra ČR (Jiří Zůbek), odkiaľ sa skupina presunula do sídla ČEZ Group (Jana Plater-Zyberk), spoločnosti ktorá je zodpovedná za ochranu veľkej časti kritickej infraštruktúry. Popoludní boli na programe ďalšie dve stretnutia, a to s členkou Pražského inštitútu bezpečnostných štúdií (Jana Robinson) a zástupcom kybernetickej diplomacie v ČR a bývalým členom Ministerstva zahraničných vecí (Čestmír Gracias). Tieto stretnutia vyvrcholili diskusiou za okrúhlym stolom na Metropolitní Univerzite v Prahe, kde sa viacero študentov zapojilo do aktívnej diskusie s prítomnými expertmi. Tento projekt je realizovaný s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu.

FOTOGALÉRIA

SÚVISIACE PROJEKTY