Secure and Strong : V4 goes cyber – Bratislava

12473791_985614021517644_6153259913033150988_o (1)

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku úspešne spustil prvú časť projektu “Secure and Strong: V4 goes cyber”, ktorý organizuje v spolupráci so zahraničnými partnermi a podporou Medzinárodného vyšehradského fondu.  Počas prvej študijnej cesty v Bratislave  absolvovala skupina expertov z krajín Vyšehradsej skupiny sériu stretnutí so zástupcamiinštitúcií zodpovedných za kybernetickú bezpečnosť na Slovensku. Predmetom týchto stretnutí bola diskusia o stave kybernetickej bezpečnosti na Slovensku a spolupráca krajín V4 v otázkach kybernetickej bezpečnosti. Účastníci projektu navštívili Ministerstvo obrany SR a Dátove Centrum, ktoré je sídlom CSIRT.SK. Svoj pohľad na problematiku predstavila i spoločnosť KPMG a bezpečnostný analytic z Kancelárie Prezidenta SR. Súčasťou projektu je aj zvyšovanie povedomia o kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom univerzitných prednášok. Prvá zo série týchto prednášok sa uskutočnila na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, kde SSPI so študentmi diskutoval o úlohe štátu pri zabezpečovaní kybernetického priestoru.

FOTOGALÉRIA

SÚVISIACE PROJEKTY