Hlavné závery a odporúčania “Spoločne o bezpečnosti a obrane”

fc_share_sspi_4

V dňoch 22.-24. apríla 2016 sa v Parkhoteli Tartuf uskutočnilo trojdňové pracovné rokovania slovenskej bezpečnostnej a obrannej komunity pod názvom “Spoločne o bezpečnosti a obrane”. Do Beladíc prišlo diskutovať viac ako 40 politických predstaviteľov, analytikov a odborníkov z praxe.
Po slávnostnom príhovore ministra obrany SR Petra Gajdoša, v ktorom oboznámil prítomných o prioritách rezortu obrany pre nadchádzajúce volebné obdobie, diskutovali zástupcovia vlády SR, poslanci Národnej rady SR, ale aj predstavitelia mimovládneho sektora, akademickej obce a súkromného sektora o aktuálnych branno-bezpečnostných výzvach v zmysle pravidiel Chatham House. Kľúčové tézy diskusie zachytávajú hlavné závery a odporúčania.
Odborné podujatie je súčasťou rovnomenného projektu podporeného Ministerstvom obrany SR, cieľom ktorého je prispieť k vytvoreniu širokého, celospoločenského konsenzu v oblasti priorít pre bezpečnosť a obranu a zároveň podieľať sa na tvorbe bezpečnostnej a obrannej politiky.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. Za obsah tohto dokumentu je zodpovedný výlučne Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku.

FOTOGALÉRIA

SÚVISIACE PROJEKTY