Otvárame prihlášky na úvodný ročník

Zimnej školy: Učitelia protia dezinformáciám

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku (SSPI) spolu s Britskou ambasádou v Bratislave organizuje

 ZIMNÚ ŠKOLU: UČITELIA PROTI DEZINFORMÁCIÁM

22.- 24. marca 2019, Banská Bystrica

Ak ste stredoškolským učiteľom a zaujíma Vás, ako sa dá bojovať proti novodobým bezpečnostným hrozbám akými sú dezinformácie, falošné správy a propaganda, pripojte sa k ostatným pedagógom z celého Slovenska, ktorí sa stretnú v marci v Banskej Bystrici na víkendovej zimnej škole.

Počas prednášok a tréningov na zimnej škole si rozšírite svoje zručnosti a vedomosti a dozviete sa, ako je možné študentov usmerňovať a navigovať v záplave dezinformácií a falošných správ, ktoré zahlcujú mediálny priestor a sociálne médiá, a ktoré v konečnom dôsledku prispievajú k radikalizácii spoločnosti. Práve pedagógovia sú kľúčovým prvkom pri výchove mládeže – ako prvý kontaktný bod pre získavanie nových informácií a rozvoj kritického myslenia svojich študentov, ktoré je nevyhnutné pre správne pochopenie situácie a filtrovanie nespoľahlivých informácií z rôznych komunikačných kanálov.

Ďalšie info na: https://slovaksecurity.org/projects/zimna-skola-ucitelia-proti-dezinformaciam/

Navštívte webovú stránku zimnej školy a stiahnite si PRIHLÁŠKU. Vyplnenú a podpísanú nám ju zašlite emailom na info@slovaksecurity.org najneskôr do 1. marca 2019 (piatok). Na tejto adrese zodpovieme aj ďalšie otázky.

Čo treba spĺňať?

– byť stredoškolským pedagógom;

– mať záujem bojovať proti novodobým hrozbám – dezinformáciám, hoaxom či propagande;

Koľko stojí účasť na zimnej škole?

Účasť je BEZPLATNÁ, v plnej výške hradíme ubytovanie, stravu aj cestovné náklady.

NA STIAHNUTIE