Predstavujeme novú učebnicu “ZaBEZPEČ si vedomosti II.

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku (SSPI) vydal zborník “ZaBEZPEČ si vedomosti II.”. Zborník je výstupom projektu Zahraničná politika SR – priority a nové výzvy po ukončení slovenského predsedníctva Rady EÚ, ktorý v septembri až decembri roku 2017 SSPI realizoval s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Cieľom projektu bolo prostredníctvom odborných, ale zároveň pútavo vypracovaných textov, informovať o aktuálnych témach v oblasti globálnej a európskej bezpečnosti a zároveň podnietiť záujem mladej generácie o bezpečnostné témy. Špecifickú pozornosť študijné texty venujú prioritám a výzvam po ukončení slovenského predsedníctva Rady EÚ. Jednotlivé texty sa zaoberajú aktuálnymi bezpečnostnými výzvami a ponúkajú priestor na rozšírenie základných informácií o problematike bezpečnosti v medzinárodných vzťahoch. Publikácia je voľným pokračovaním publikácie “Zabezpeč si vedomosti I.“, ktorú SSPI vydal v januári 2017.

 

NA STIAHNUTIE

SÚVISIACE PROJEKTY