Porovnanie Vydra vs. Boxer

 

 

Plán nominantov SNS vo vedení rezortu obrany na nákup nových kolesových bojových vozidiel pechoty (KBVP) 8×8 pre slovenské ozbrojené sily nebol pre podozrenia z korupcie a jednoznačnej netranspansparentnosti procesu výberu doteraz na rokovanie vlády predložený. Zákazka na 81 kusov KBVP za 417 miliónov eur sa pravdepodobne odloží až na obdobie po parlamentných voľbách v roku 2020. Okrem toho v súčasnosti celú zákazku preveruje Úrad pre verejné obstarávanie. Táto skutočnosť je tak ďalšou prekážkou k skorému obstaraniu vozidiel 8×8 pre slovenskú armádu.

Viaceré krajiny, ktoré sa rozhodli obstarávať bojové kolesové vozidlá tak spravili formou súťaže v rámci verejného obstarávania. Avšak Slovensko sa rozhodlo ísť cestou priameho zadania prostredníctvom procesu vláda-vláda. Austrália napríklad, na rozdiel od Slovenska, vyhlásila otvorenú súťaž pre všetkých výrobcov tejto techniky. Slovensko oslovilo priamo Fínsko a výrobcu Patria. Uvedené rozhodnutie obhajuje tým, že sa jedná o vlastný vývoj. Integráciu jednotlivých komponentov za vlastný vývoj MO SR označuje len preto, aby im to umožnilo využiť výnimku zo Smernice Európskeho parlamentu 2019/81/ES. Vďaka tomu sa nominanti SNS vo vedení rezortu obrany takýmto spôsobom vyhli verejnému obstarávaniu.

Ako argument MO SR uvádzalo požiadavku na schopnosť plávania. Túto schopnosť má iba vozidlo Patria a aj to pri obmedzenej pancierovej ochrane a hmotnosti do 25 ton. Na tomto mieste vyvstáva otázka, načo je potrebné, aby vozidlo Vydra dokázalo plávať. Väčšinu riek na Slovensku je možné prebrodiť, výnimkou sú len niektoré rieky na juhozápade a juhovýchode územia. Väčším problémom bude, že ostatné vozidlá bojového práporu, ktorého súčasťou má byť Vydra, takúto schopnosť mať nebudú. To znamená, že posádka by sa po preplávaní vodnej prekážky ocitla bez potrebnej podpory ostatných špecializovaných vozidiel práporu, napr. protivzdušnej obrany (SHORAD).

Druhým z argumentov je, že ide o spoločný vývoj s fínskou stranou. Ani to nie je tak celkom pravda. Slovenská strana bude vozidlá pravdepodobne iba skladať, pretože korby bude dodávať  Patria. Taktiež motor a prevodovka budú importované. Jediným väčším slovenským príspevkom bude veža Turra, ktorej súčasťou okrem zastaralého 30 mm kanónu GTS-30 budú optoelektronické prostriedky izraelskej a talianskej výroby. Takže v skutočnosti nedôjde ani k transferu moderných technológií.

Celé výberové konanie aj napriek tomu, že trvá bezmála 3 roky, ani zďaleka nesmeruje k úspešnému koncu. Pre porovnanie sa znovu vrátime k austrálskemu obstarávaniu.

V roku 2016 robila výberové konanie na bojové vozidlá austrálska armáda. Na výzvu reagovalo viacero významných výrobcov a 28.júla 2016 vybralo austrálske ministerstvo obrany do užšieho výberu dvoch výrobcov. Prvým bola spoločnosť Patria/BAE Systems s vozidlom AMV 35 (rovnaká platforma ako Vydra) a druhým nemecký výrobca Rheinmetall s typom Boxer.

Ďalšou etapou výberového konania bolo ročné testovanie vybraných bojových vozidiel.  Na začiatku prebiehali skúšky výzbroje, ktoré sa v prípade AMV35 mali konať vo Švédsku a vozidlo Boxer ich malo absolvovať v Nemecku. Následne sa vozidlá kompletne preskúšali v Austrálii, pričom sa týchto testov zúčastnili po tri kusy vozidiel. Úplne posledným testom bola skúška balistickej a protimínovej ochrany, pri ktorej bolo jedno vozidlo z každého typu zničené.

Nemenej dôležitou podmienkou austrálskeho obstarávania bolo, aby bolo vozidlo vyrábané domácim priemyslom a taktiež, aby vznikli domáce opravárenské kapacity s minimálne 30 ročnou prevádzkou. Na základe týchto náročných skúšok nakoniec v tendri zvíťazilo vozidlo Boxer CRV. Celý kontrakt na 211 väčšinou prieskumných vozidiel má hodnotu približne 3,1 miliardy eur. V tejto sume nie je len samotná cena vozidla Boxer, ale aj investície do vybudovania infraštruktúry, kde patria aj výrobné a servisné prevádzky a taktiež výcvikové strediská.

Prvých 25 vozidiel bude vyrobených v Nemecku a ostatné si Austrália vyrobí vo vlastnej réžii. Slúžiť na to bude 12 výrobných podnikov z celej Austrálie. Ekonomike to prinesie 1450 pracovných miest po celej krajine.

Prvé vozidlá  Boxer v prieskumnom prevedení boli dodané austrálskej armáde 24.septembra 2019.

Pri porovnaní s Austráliou sa na Slovensku vlastne žiadne výberové konanie neuskutočnilo. Jednoducho sa vybralo vozidlo, ktoré sa dá nejakým spôsobom na Slovensku poskladať. To, podľa nominantov SNS, vo vedení rezortu prinesie 50 pracovných miest, čo je pri takej veľkej a nákladnej objednávke skoro zanedbateľné. Vzhľadom na cenu, ktorá vychádza na viac ako 4 milióny € za kus, zostáva otázkou, prečo ministerstvo nešlo do skutočného medzinárodného tendra, kde mohlo za veľmi podobnú cenu získať nemecké vozidlá Boxer. Tieto vozidlá patria v súčasnosti k svetovej špičke. Taktiež pri vhodne vedených rokovaniach mohlo dôjsť aj k transferu moderných technológií a výrobných kapacít. Hlavne keď si uvedomíme, že v Dubnici nad Váhom sa už niektoré komponenty pre vozidlá Boxer vyrábajú.

Porovnanie KBVP z technického hľadiska:

 Vydra 8×8Boxer 8×8
Balistická ochrana (STANAG 4596)3 (možnosť zvýšenia na 4/5)4-5
Proti mínová ochranaLevel 3 a/b4 a/b
Max. rýchlosť km/h (vozovka)100103
Dojazd – cesta km7001050
Kolmá prekážka (schod) mm700800
Prekonanie zákopu mm21002000
Brodenie bez prípravy mm15001500
Stúpavosť %6060
Schopnosť plavbydo 25 tnie
Bojová hmotnosť t28 (technicky do 33t)36
Výkon motora kW450530
Krútiaci moment Nm21402700
Hlavňová výzbroj – kaliber mm3030

Zdroj: MOSR, Rheinmetal

Pri porovnaní základných parametrov vyzerajú obe vozidlá veľmi podobne. V prípade balistickej ochrany je na tom lepšie Boxer. Ak by sa na vozidle Vydra mala zvýšiť ochrana na úroveň Boxera, tak stratí schopnosť plávať. Práve táto „výhoda“ bola hlavným argumentom MO SR, aby nerobilo medzinárodný tender, ale obstarávalo priamo.

Vozidlo Boxer má výkonnejší motor, čo je vzhľadom na vyššiu hmotnosť samozrejmé. Zaujímavejším parametrom je dojazd, ktorý je o približne 300 kilometrov väčší ako má Vydra. Pri bojovom nasadení to určite nie je zanedbateľná výhoda.

Najdôležitejšou výbavou každého bojového vozidla je jeho výzbroj. Vydra má byť vyzbrojená bezposádkovou bojovou vežou slovenskej výroby Turra -30 v5. Súčasťou veže je 30 mm kanón (GTS-30) sovietskej konštrukcie 2A42. Podľa výrobcu sa jedná o kanón, pri ktorom sa modernizáciou zlepšila jeho presnosť. Veľkou nevýhodou tejto zbrane je, že používa muníciu sovietskeho typu, ktorá nie je kompatibilná v rámci NATO. Táto skutočnosť významne obmedzuje interoperabilitu slovenských jednotiek používajúcich tento druh streliva. Ďalším znevýhodňujúcim faktorom je, že tento kanón nedokáže používať takzvanú programovateľnú muníciu. Tento druh munície je vybavený časovou alebo bezkontaktnou rozbuškou a dokáže tak explodovať v presne určenej vzdialenosti od ústia hlavne, napríklad nad zákopmi s ukrytou živou silou protivníka.

Viaceré armády po skúsenostiach zo súčasných konfliktov plánujú prechod na vyššiu ráž, a to 35mm, 40mm a dokonca sa uvažuje aj o ráži 50mm. Výrobca slovenskej veže avizoval, že by dokázal zabudovať aj kanóny Mk.44 Bushmaster II, lenže by to malo vplyv na vyššiu cenu. Nevýhodou veže je aj odolnosť, ktorá dosahuje iba STANAG 1. To znamená, že ju dokáže vyradiť bežná munícia 7,62x39mm. Samozrejme aj tu sa podľa výrobcu dá odolnosť zvýšiť, ale okrem ceny sa bude vyššia aj hmotnosť veže.

Veža bude okrem kanóna vyzbrojená aj protitankovými riadenými strelami (PTRS) Spike LR. Táto výzbroj je štandardom u väčšiny moderných bojových vozidiel. Okrem toho je možné implementovať aj novšie strely Spike LR II, ktoré majú väčší dostrel (5,5 km) a sú kompatibilné s predchádzajúcou generáciou, ktorá bola testovaná slovenskou stranou.

Na záver vyvstáva otázka, prečo chce Ministerstvo obrany kupovať vozidlo Vydra, ktoré v porovnaní s vozidlom Boxer, ktoré je v súčasnosti pravdepodobne najlepším kolesovým bojovým vozidlom na svete technicky, zaostáva, ale cenovo sa mu približuje. Na porovnanie Litva v súčasnosti obstaráva 88 kusov Boxerov v cene 390 miliónov eur. Tieto vozidlá budú vyzbrojené bezposádkovou vežou Samson Mk.II s kanónom Bushmaster 30mm a raketami Spike LR.

Okrem toho treba spomenúť, že vozidlá Boxer sú vyrobené v stovkách kusov a okrem Nemecka sú používané aj v Holandsku, Austrálii a najnovšie ich vybrala pre armádu aj Veľká Británia. To znamená, že sa jedná o overené vozidlá, ktorých výhodou je aj to, že majú modulárnu konštrukciu. Vďaka tomu je možné aj v bojových podmienkach v čase desiatok minút zmeniť bojové vozidlo na sanitné, veliteľské alebo na vozidlo pre vedenie delostreleckej paľby alebo prieskumu. To všetko len výmenou nadstavbového modulu.

Príklad vymeniteľných modulov na platforme Boxer 8×8 (Thinkdefence.co.uk)

V konečnom dôsledku by nemuselo byť vozidlo Vydra najhorším riešením, lenže na to, aby sa to dalo potvrdiť, by bolo potrebné, aby sa zúčastnilo otvorenej súťaže s konkurenčnými vozidlami. A čo je najdôležitejšie:  vojaci, ktorí túto techniku budú používať, by mali mať možnosť testovať rôzne vozidlá a vybrať to, ktoré najlepšie vyhovuje plneniu požadovaných úloh.

Ešte pre zaujímavosť môžeme uviesť, že parametrami veľmi podobné vozidlo Rosomak (tá istá konštrukcia Patria), nám ponúkali Poliaci v cene 4 milióny PLN za kus, čo je približne 1 milión eur.

Ostáva len dúfať, že celý tender bude zrušený a celý výber sa zopakuje. Najlepšie by bolo, keby obstarávanie prebehlo ako je vo vyspelých krajinách zvykom. To znamená, aby možní účastníci tendra vedeli, aký druh vozidla slovenská armáda potrebuje, s akou výzbrojou a za akú cenu. Taktiež by bolo vhodné požadovať, aby sa vozidlá vyrábali a servisovali na Slovensku. Nakoniec, tou najdôležitejšou vecou musí byť transparentnosť a zmysluplnosť vynaložených finančných prostriedkov. To už, ale asi od nominantov SNS vo vedení rezortu očakávať nemôžeme. Vďaka ich vedeniu sa modernizácia ozbrojených síl nikam nepohla a môžeme hovoriť o ďalších premárnených 4 rokoch na obrane.

Zdroje: Armádní noviny, ATM, Thinkdefence.co.uk, Aktuality.sk, Denník N, SME, Armyrecognition.com