Pokračovanie projektu CyberEXP

 

Pokračujeme s projektom Cyberexp! Po vydarenej akcii v Bratislave sme sa 6.11. presunuli do Brna, kde sme zorganizovali worshop pre študentov Fakulty sociálnych štúdií Masarykova univerzita. Študenti si vyskúšali pozíciu dvoch konfliktných štátov, ktoré sa snažili zmierniť napätú stiuáciu po kybernetickom útoku. Tento workshop bude ešte v priebehu mesiaca doplnený o prednášku.

V stredu 8.11 sme pokračovali v Banskej Bystrici na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Matej Bel University, kde sa okrem workshopu konala aj prednáška na tému “Hrozby kybernetického priestoru a vplyvy na národné a medzinárodné spoločenstvo” s ktorou vystúpil nový riaditeľ programu kybernetická bezpečnosť Igor Šenkarčin.

GALÉRIA

 

 

 

SÚVISIACE PROJEKTY