Podporte činnosť SSPI 2% zo zaplatených daní

 

Milí priatelia,

dovoľujeme si Vás týmto osloviť a zároveň požiadať o podporu našej činnosti prostredníctvom darovania 2% z Vašej dane z príjmov, ktorú ako právnická alebo fyzická osoba odvádzate priamo (ako firma alebo živnostník) prípadne cez Vášho zamestnávateľa (ako zamestnanec).

Vďaka príjmom z 2% sme v minulosti boli schopní zrealizovať viaceré aktivity, ktoré by sme ako nezisková organizácia bez Vašej pomoci neboli schopní uskutočniť. Keďže si Vašu pomoc veľmi vážime, dovoľujeme si Vás požiadať o pomoc aj v nasledujúcom roku.

Všetky potrebné informácie a konkrétne tlačivá :

Výzva SSPI o poukázaní 2% z dane 2019

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI 2019

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

Za Vašu pomoc ďakujeme.
Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku