Pätnásť učiteľov absolvovalo víkendové školenie v boji proti dezifnormáciám

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku v spolupráci s Britskou ambasádou v Bratislave usporiadal v dňoch  22.-24. marca 2019 v Banskej Bystrici vzdelávací seminár Zimná škola: Učitelia proti dezinformáciám, ktorý voľne nadväzuje na projekt Jesenná škola: Učitelia proti dezinformáciám.

Hlavným cieľom projektu je rozvoj spôsobilostí a posilnenie vedomostí stredoškolských pedagógov, ktorí následne posilňujú kritické myslenie študentov a zabraňujú ďalšiemu šíreniu dezinformácií či radikalizácii spoločnosti. “Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že až 40% Slovákov využíva ako hlavný zdroj denno-denných informácií sociálne siete. Tretina tiež pravidelne čerpá informácie z pochybných konšpiračných webov,” pri slávnostnom otvorení zdôraznila Monika Masariková, riaditeľka Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku.

Pozvanie medzi študentov tiež prijali učiteľ a občiansky aktivista Juraj Smatana, lektor kritického myslenia Ondrej Gažovič, tréner OZ PDCS Dušan Ondrušek, predsedníčka OZ Ľudia proti rasizmu Irena Bihariová a riaditeľ programu Bezpečnosť a obrana SSPI, Juraj Krúpa.

Po slávnostnom otvorení nasledovala prvá prednáška Kedysi a dnes: Dezinformácie, Hoaxy a Propaganda“ Juraja Smatanu. Učiteľom predviedol príklady propagandy z minulosti aj zo súčasnosti a ukázal im aj najznámejšie manipulátorské techniky.

Sobotňajší program začal tréningom Dušana Ondruška na tému „Radikalizácia: ako sa účinne brániť?“. Po ňom Irena Bihariová počas prednášky „Komunikačné rady pre učiteľov – ako ustáť diskusiu so žiakmi v téme extrémizmu?“ učiteľom poradila ako ustáť diskusiu so žiakmi v téme extrémizmu. Na záver Ondrej Gažovič previedol niekoľko praktických cvičení a techník, prostredníctvom ktorých učitelia môžu trénovať kritické myslenie svojich študentov. Jeho tréning s názvom „Kritické myslenie vo výučbe na stredných školách“ ukončil sobotňajší program.

Poslednej prednášky v nedeľu na tému „Mýty o EÚ a NATO” sa zhostil Juraj Krúpa. S učiteľmi diskutoval o najrozšírenejších mýtoch o EÚ a NATO, ktorými je verejnosť najčastejšiev súčasnosti zavádzaná.

Vzdelávací seminár bol ukončený slávnostným odovzdávaním certifikátov predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Jánom Lunterom. Počas slávnostného ukončenia učiteľom odovzdal certifikáty a vyjadril im podporu a vďaku za rozvoj svojich zručností a vedomostí v tak dôležitých témach, na úkor svojho voľného času. Učitelia sú podľa Luntera kľúčoví pri výchove budúcich generácií. “Je potrebné hľadať vzájomné porozumenie, rešpekt a motivovať mladých komunikovať o problémoch, ktoré trápia našu spoločnosť, samozrejme, nie agresívnym spôsobom,” zdôraznil v úvode. „Vedieť triediť a overovať informácie je dnes pre občana absolútne nevyhnutné, pretože informácií je veľmi veľa, nikto negarantuje ich pravdivosť. Dokázať overovať informácie a svoje názory si tvoriť na základe faktov, nie dojmov, je predpoklad toho, aby sme dokázali kriticky pozerať aj na vlastné názory, slušne a otvorene vzájomne diskutovať o veciach, o ktorých nesúhlasíme. Každý má právo na vlastný názor, ale nie na vlastné fakty,“ povedal banskobystrický župan.

FOTOGALÉRIA

VŠETKY PROJEKTY