Otvárame prihlášky na druhý ročník

Jesennej školy: Učitelia proti dezinformáciam

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku (SSPI) spolu s Wilfried Martens Centre for European Studies a s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Nadáciou Friedrich Ebert Stiftung organizuje

 JESENNÚ ŠKOLU: UČITELIA PROTI DEZINFORMÁCIÁM

26. – 28. október 2018, Banská Štiavnica

Ak ste stredoškolským učiteľom a zaujíma Vás, ako sa dá bojovať proti novodobým bezpečnostným hrozbám akými sú dezinformácie, falošné správy a propaganda, pripojte sa k ostatným pedagógom z celého Slovenska, ktorí sa stretnú v októbri v Banskej Štiavnici na víkendovej jesennej škole.

Počas prednášok a tréningov na jesennej škole si rozšírite svoje zručnosti a vedomosti a dozviete sa, ako je možné študentov usmerňovať a navigovať v záplave dezinformácií a falošných správ, ktoré zahlcujú mediálny priestor a sociálne médiá, a ktoré v konečnom dôsledku prispievajú k radikalizácii spoločnosti. Práve pedagógovia sú kľúčovým prvkom pri výchove mládeže – ako prvý kontaktný bod pre získavanie nových informácií a rozvoj kritického myslenia svojich študentov, ktoré je nevyhnutné pre správne pochopenie situácie a filtrovanie nespoľahlivých informácií z rôznych komunikačných kanálov.

Ďalšie info na www.slovaksecurity.org/projects/jesenna-skola-ucitelia-proti-dezinformaciam

Ako sa prihlásiť?

Navštívte webovú stránku jesennej školy a stiahnite si PRIHLÁŠKU. Vyplnenú a podpísanú nám ju zašlite emailom na info@slovaksecurity.org najneskôr do 12. októbra 2018 (piatok). Na tejto adrese zodpovieme aj ďalšie otázky.

Čo treba spĺňať?

– byť stredoškolským pedagógom;

– mať záujem bojovať proti novodobým hrozbám – dezinformáciám, hoaxom či propagande;

Koľko stojí účasť na jesennej škole?

Účasť je BEZPLATNÁ, v plnej výške hradíme ubytovanie, stravu aj cestovné náklady.

NA STIAHNUTIE

                    

SÚVISIACE PROJEKTY