Odporúčania k Obrannej stratégii Slovenskej republiky

V spolupráci s nadáciou Friedrich-Ebert-Stiftung a organizáciou Stratpol – Strategic Policy Institute zorganizoval Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku odbornú diskusiu o novej Obrannej stratégii SR. Pozvanie na toto podujatie prijali predstavitelia MO SR a OS SR aj zástupcovia diplomatického zboru akreditovaného v SR. Do zaujímavej diskusie sa zapojiii aj pozvaní predstavitelia odbornej bezpečnostnej komunity a zástupcovia Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu ZBOP.

Účastníci pozitívne zhodnotili posledný návrh Obrannej stratégie Ministerstva obrany SR, ktorý jasne definuje Euroatlantickú orientáciu a priority stanovené pri budovaní obrany a bezpečnosti SR aj v kontexte nášho členstva v EÚ a NATO. Z diskusie vzišli aj návrhy, ktoré by mali byť ešte zapracované pri finalizácii textu, keďže ide o živý dokument v procese jeho prípravy. Zámerom takýchto podujatí je nielen možnosť prediskutovať prípravu strategického dokumentu a prispieť tak k jej širšiemu konsenzu v odborných kruhoch, ale taktiež priblížiť a oboznámiť verejnosť s cieľmi a prioritami Obrannej stratégie Slovenskej republiky.

Dokument k odporúčaniam k Obrannej stratégii Slovenskej republiky nájdete tu.

 

NA STIAHNUTIE

SÚVISIACE PROJEKTY