Odporúčania k Bezpečnostnej stratégii SR

Na verejnosti ako aj v odborných kruhoch práve vrcholí diskusia k pripravovaným strategickým dokumentom Slovenskej republiky, ktoré nahradia Bezpečnostnú a Obrannú stratégiu SR z roku 2005, teda dokumenty ešte z obdobia relatívnej stability a bezpečnosti v Európe a našom blízkom okolí. Práve zmeny bezpečnostného prostredia, ako aj schválená  Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie, prebiehajúca strategická adaptácia NATO by sa mali odraziť aj na formovaní hrozieb a bezpečnostného prostredia Slovenskej republiky a tak potvrdiť jej neodlúčiteľnú súčasť euroatlantického spoločenstva.

Pri tejto príležitosti Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku v spolupráci s Nadáciou Friedricha Eberta zorganizoval podujatie venované diskusii k Bezpečnostnej stratégii Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnilo 15. júna 2017 v Bratislave.

V akom stave je príprava novej Bezpečnostnej stratégie SR, ktorá nahradí platný dokument ešte z roku 2005? Čo odporúčajú odborníci z mimovládneho sektora, akademickej sféry, ale aj z iných rezortov pri jej draftovaní?

Pozrite si ZÁVERY Z DISKUSIE A ODPORÚČANIA k ďalšiemu postupu.

FOTOGALÉRIA

SÚVISIACE PROJEKTY