Obranný rozpočet na rok 2017. Tri najdôležitejšie čísla.

obranne-vydavky-2

podiel-rozvoja

Vláda Slovenskej republiky tento týždeň schválila návrh rozpočtu na rok 2017. Pozrite sa, čo pripravila pre rezort obrany.

998 miliónov

Celkové výdavky na obranu v roku 2017 dosiahnu sumu 998,4 miliónov EUR. Hoci oproti minulému roku ide o nárast prostriedkov o takmer 68 miliónov EUR, je dôležité pripomenúť množstvo rozvojových projektov, ktoré rezort obrany plánuje. Podľa návrhu Bielej knihy o obrane Slovenskej republiky, ktorú ministerstvo prednedávnom aktualizovalo,  sa v tomto období počíta s dokončením výmeny dopravných lietadiel, viacúčelových vrtuľníkov či radarov, a so začatím vyzbrojovania jedného mechanizovaného práporu bojovými obrnenými vozidlami 4×4 a viacúčelovými taktickými vozidlami. Účet za novú techniku by sa však podľa návrhu rozpočtu mal vyšplhať maximálne do výšky 182 miliónov EUR.

Či budú všetky projekty hradené z rozpočtovej kapitoly ostáva nateraz nejasné. Vláda SR v minulosti totiž finančne podporila vybrané modernizačné projekty nad rámec rozpočtu ministerstva obrany. Dokument zatiaľ explicitne priznáva vyčlenenie prostriedkov na „nákup dopravných prostriedkov a modernizáciu leteckej techniky, vrátane nákupu vrtuľníkov“. Ostatné projekty tak môžu byť závislé na priaznivom ekonomickom vývoji či politickej vôli, čo ministerstvu obrany znemožňuje dlhodobé strategické plánovanie a koncepčný rozvoj.

Nominálny nárast obranných výdavkov o 68 miliónov EUR treba určite oceniť.  Najväčšiu zásluhu na tom ale má nárast samotného HDP. HDP podiel z minuloročných 1,16 % poskočil len o 0,03 percentuálneho bodu na 1,19 %.

Optimistickejšie rozpočet vyznieva, keď medzi sebou porovnávame plány na rok 2016 a na rok 2017. Vtedy môžeme hovoriť o navýšení pôvodne zamýšľaných prostriedkov až o 109 miliónov EUR a náraste HDP z 1,1% o 0,09%. V konečnom dôsledku ale opäť môžeme zopakovať predchádzajúci argument – minister obrany alebo náčelník generálneho štábu len ťažko odvedú svoju prácu plnohodnotne, keď nevedia, aké prostriedky budú mať k dispozícii na plnenie úloh. Viac ako 40 miliónov EUR „hore-dole“ nie je zanedbateľná suma.

18 %

Takmer pätinu svojich prostriedkov plánuje ministerstvo obrany minúť na rozvoj výzbroje, techniky a materiál. S viac ako 18 % podielom modernizačných projektov na celkovom obrannom rozpočte sa Slovensko pomaly približuje k optimálnej hranici 20 % rozpočtu. Tú v záujme zachovania spôsobilostí obranní plánovači odporúčajú vyčleniť na vyzbrojovanie. Výhľad na rok 2017 potvrdzuje minuloročný pozitívny trend a vytvára predpoklady na stabilizáciu tejto rozpočtovej položky z dlhodobého hľadiska.

Celkový rozvojový balík sa v priebehu roka 2016 dokonca navýšil o neplánovaných 21 miliónov EUR. Akékoľvek navýšenie prostriedkov v dlhodobo poddimenzovanom rezorte je vítané.  Ad-hoc nákupy po neplánovaných rozpočtových presunoch však vytvárajú riziko nekoncepčných, či krátkodobých riešení.

357 miliónov

Pred dvoma rokmi na summite NATO vo Walese prezident Andrej Kiska po dohode s premiérom a ministrom obrany deklaroval záväzok Slovenskej republiky vyčleniť na obranu 1,6 % HDP do roku 2020. Rozpočet na rok 2017 počíta s 1,19 % podielom na HDP. Aktuálny „schodok“ medzi prísľubom a realitou tak predstavuje 0,41 %, alebo tiež 344 miliónov EUR (pri súčasných cenách).

Materiál, ktorý predstavilo Ministerstvo financií SR, okrem údajov na rok 2017 prognózuje výdavky a príjmy v rokoch 2018 a 2019. V roku 2018 si má ministerstvo obrany na účet pripísať 1, 074 miliardy EUR, v roku 2019 ďalších 1,147 miliardy EUR. Napriek miernemu nominálnemu nárastu však aj v roku 2019 pritečie do rezortu iba 1,22 % HDP.

Vďaka týmto údajom môžeme predpokladať, že sa rozpočet ministerstva obrany medzi rokom 2019 a 2020 skokovo navýši o rekordných 0,38 % HDP. Rok 2020 s navýšením rozpočtu o 357 miliónov EUR (pri súčasných cenách) bude teda pre ministerstvo obrany „super-rok“. Alebo naše záväzky z Walesu neberieme vážne. Ktorá z týchto možností je správna sa ukáže už na jeseň budúceho roka, kedy ministerstvo financií predloží rozpočet na roky 2018-2020.