Nový koncept medzinárodného krízového manažmentu

 

V priestoroch Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku sa 14.3.2019 uskutočnila panelová diskusia ku novej koncepcii zapojenia príslušníkov MOSR a ozbrojených síl SR do operácií medzinárodného krízového manažmentu

Ozbrojené sily  spravidla pôsobia v operáciách medzinárodného krízového manažmentu pod vlajkou troch organizácií – OSN, NATO a EÚ. Vo všetkých aktuálne prebiehajúcich operáciách sa očakávajú zmeny zásadnejšieho charakteru.

SSPI spracovalo závery a odporúčania, ktoré vyplynuli z diskusie k novej koncepcii zapojenia do operácií medzinárodného krízového manažmentu.

NA STIAHNUTIE

 

SÚVISIACE PROJEKTY