Nová učebnica o bezpečnostnej politike k dispozícii na stiahnutie

logo zabezpec (8

Učebnica je výstupom projektu ZaBEZPEČ si vedomosti, ktorý v júli až decembri roku 2016 realizoval Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Cieľom projektu bolo prostredníctvom odborných, ale zároveň pútavo vypracovaných textov, informovať o aktuálnych témach v oblasti globálnej a európskej bezpečnosti a zároveň podnietiť záujem mladej generácie o bezpečnostné témy. Špecifickú pozornosť študijné texty venujú výzvam, ktorým SR čelí ako člen EÚ a NATO.

Jednotlivé texty sa zaoberajú aktuálnymi bezpečnostnými výzvami a ponúkajú základné informácie o problematike bezpečnosti v medzinárodných vzťahoch.

Content:

  • Čo je to bezpečnosť (Rastislav Kačmár)
  • Tradičné hrozby a ich význam v súčasnosti (Monika Masariková, Jaroslav Naď)
  • Nové hrozby (Maroš Kirňák)
  • Kybernetická bezpečnosť (Rastislav Kačmár)
  • Terorizmus (Jaroslav Naď, Juraj Krúpa)
  • Informačná vojna a propaganda (Rastislav Kačmár)
  • Medzinárodné organizácie a bezpečnosť – Európska únia(Monika Masariková)
  • Medzinárodné organizácie a bezpečnosť – NATO a OSN (Peter Bátor)

DOWNLOAD

SÚVISIACE PROJEKTY