Nová štúdia SSPI o stave kybernetickej bezpečnosti V4

cover

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku publikoval ďalšiu zo svojich analýz, ktorá sa tentoraz zaoberá stavom kybernetickej bezpečnosti Vyšehradskej štvorky, pod názvom “V4 goes cyber: challenges and opportunities”

Autormi štúdie sú Maroš Kirňák, Roman Šulc, Zsolt Illési a Kamil Gapiński. Štúdia je výsledkom odborných podujatí a stretnutí s expertmi v Bratislave, Prahe, Budapešti a Varšave. Analýza obsahuje aj návrhny na zlepšenie najproblematickéjších oblastí. Okrem nich, ponúka štúdia prehľad súčasného stavu kybernetickej bezpečnosti jednotlivých krajín Vyšehradskej skupiny – Slovenska, Poľska, Českej republiky a Maďarska.

Štúdia vznikla v rámci dlhodobého projektu „Secure and Strong: V4 goes cyber“, ktorého cieľom je podporiť spoluprácu krajín V4 v oblasti kybernetickej bezpečnosti, analýza problemových oblastí a zvýšenie všeobecného povedomia o tejto oblasti prostredníctvom série odborných prednášok.

Projekt je realizovaný v spolupráci so zahraničnými partnermi Prague Security Studies Institute, Casimir Pulaski Foundation, Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy a s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu (IVF).

vf_logo_color_72

NA STIAHNUTIE

cover

SÚVISIACE PROJEKTY