Je obranná spolupráca krajín V4 úspešná, alebo sa len tak prezentuje a aká je jej perspektíva do budúcnosti?

K obrannej spolupráci V4 vystúpil Juraj Krúpa, riaditeľ programu Bezpečnosť a obrana Slovenského inštitútu bezpečnostnej politiky na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici. Prednáška je súčasťou projektu s názvom Young Leaders Forum Beyond Polish and Ahead od Hungarian V4 Presidency, organizovaný  Corvinus Society for Foreign Affairs and Culture Budapest s finančnou podporou Medzinárodného Vyšehradského Fondu, a na Slovensku realizovaný Euroatlantickým centrom.

 

Galéria

 

SÚVISIACE PROJEKTY