Experti diskutovali o stave kybernetickej bezpečnosti na Slovensku

Spolupraca-rivalita

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku, prevádzkovateľ portálu CyberSec.sk, zorganizoval v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR diskusiu na tému “Kybernetická bezpečnosť Slovenska: spolupráca alebo rivalita?”. Zúčastnili sa jej poprední experti zo štátnej správy, akademických inštitúcií a mimovládneho i privátneho sektora. Zamerali sa najmä na hľadanie odporúčaní pre zlepšenie spolupráce medzi štátom a súkromnými subjektmi v oblasti tvorby politiky kybernetickej bezpečnosti. Zhodli sa, že jedným z hlavných problémov neuspokojivého stavu v tejto oblasti je vzájomná nedôvera medzi jednotlivými inštitúciami a spoločnosťami, ale aj nedostatok kvalifikovaného personálu plynúci z neuspokojivého vzdelávacieho procesu i konkurencieschopnosti na strane štátu.

Závery z diskusie budú súčasťou štúdie s odporúčaniami na zlepšenie stavu v oblasti kybernetickej bezpečnosti SR, ktorá bude zverejnená v januári 2016.

FOTOGALÉRIA

SÚVISIACE PROJEKTY